back
Autumn Allusion
next

Autumn Allusion

Lee Vining, Eastern Sierra, California

Photo © copyright by Nolan Nitschke.